Movement-Academy-logo-black-trans.jpg

MOVEMENT ACADEMYN TOIMINTA

Miksi Movement Academy?

Ensisijainen tavoitteemme on tarjota tutkittuun tietoon ja käytännön näyttöön pohjautuvia työkaluja, joiden avulla jokainen saa omasta harjoittelusta ja työstään kaiken potentiaalin irti. Opetuksen painotus on taidon oppimisessa ja opettamisessa, monipuolisen liikkeen merkityksessä eri tavoitteissa(toimintakyvyn kehittäminen, urheilu, kuntoutus jne.) ja kyvyssä analysoida ihmisen psykofyysistä toimintaa laaja-alaisesti, erilaisia näkökulmia hyödyntäen.  

Tiimimme osaaminen on kirkkainta kansainvälistä tasoa ja jokainen kouluttaja on omalla alallaan erittäin tunnettu ja arvostettu. Panostamme laadukkaaseen sisältöön, jossa jokainen yksityiskohta on tarkkaan pohdittu ja toisiaan tukeva - näin oppimiskokemus on oppilaille paras mahdollinen! 

Movement Academyn tehtävä on nostaa suomalaisen osaamisen taso vieläkin korkeammalle!  


Pääkouluttajat

Sami Kalaja, Jukka Rajala, Marko Grönholm ja Mikko Paunonen ovat Movement Academyn pääkouluttajat. Taustatiimistä löytyy myös paljon vierailevia tähtiä kotimaasta ja ulkomailta, joista kerromme lisää myöhemmin. 

Monipuolinen tarjonnan käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa taitoharjoittelu,nykyaikaiset 

työkalut kuntouttamisessa ja monipuolisen liikkumisen merkityksestä toimintakyvyn kehittämisessä.


Teemoja joita tulemme käymään läpi workshopeissa ja 2020 alkavassa koulutusohjelmassa on: 

Kyky reagoida ja liikkua muuttuvassa ympäristössä

 • variabiliteetti, kaaos ja improvisaatio harjoittelussa

 • vetäjänä toimii Marko Grönholm

Neurologia apuna harjoittelussa

 • silmien, tasapainoaistin ja proprioseptiikan testaaminen

 • Miten kipuun, liikkeeseen, voimantuottoon ja liikkuvuuteen voidaan vaikuttaa.

 • vetäjänä toimii Mikko Paunonen

Flow -tila ja monipuolinen liike osana taitoharjoittelua

 • taitojen oppiminen ja hyödyntäminen muuttuvassa ympäristössä

 • liikkeen taloudellisuus

 • vetäjänä toimii Jukka Rajala

liikunta- ja urheilutaitojen oppiminen, opettaminen ja valmentaminen

 • Mihin oppiminen perustuu,mitä tapahtuu aivoille kun opitaan ja minkälaisella tekemisellä saadaan oppimista aikaan.

 • Oppija - ympäristö - tehtävä -kokonaisuuden hahmottaminen ja havaintomotoriikan perusteet

 • vetäjänä toimii Sami Kalaja

Mikäli olet kiinnostunut järjestämään tapahtuman omissa tiloissasi ja haluaisit räätälöidyn sisällön yllä olevista esimerkeistä, tai sinulla on tiedossa spesifi tarve, laita rohkeasti viestiä jukka@compactfit.com