Movement-Academy-logo-black-trans.jpg
 

MOVEMENT ACADEMY -KOULUTUSOHJELMA STARTTAA HUHTIKUUSSA 2020! HUOM! KOULUTUS SIIRTYY SYKSYYN KORONAVIRUKSEN TAKIA.

Level 1 - Integrative adaptation of human movement

 OSA 1 (22.-23.8.)


Pääkouluttaja Sami Kalaja

Vieraileva tähtikouluttaja Mikko Rinnevuori


Teoriaosuudessa Sami käy läpi taitoharjoittelun vaikutuksia oppijan aivoissa, ts. oppimisen neuraalinen perusta, taitojen oppimisen taustateoriat (ekologinen dynamiikka) ja käytännön toteutus (non-lineaarinen pedagogiikka). 

Lisäksi koulutuksen aikana käsitellään havaintomotoriikan perusteita ja taitoharjoittelun ohjelmointia.


Käytännön osuudessa demonstroidaan visuaalisten ja auditiivisten taitojen kehittämistä.


Koulutuksen ensimmäinen jakso vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:


 • Mihin taitojen oppiminen perustuu?

 • Miksi taitoja tulee harjoitella paljon?

 • Mikä merkitys on vaihtelulla ja harjoittelun monipuolisuudella?

 • Miten taitoharjoittelu kannattaa sijoittaa päivä-, viikko- ja kuukausitasolla?

Mikko Rinnevuori opettaa omassa osuudessaan muun muassa monilajisuutta, siirtovaikutusta tai metakognitiivisia taitoja.


OSA 2 (21.-22.11.)


Pääkouluttaja Marko Grönholm

Vieraileva tähtikouluttaja Viljo Niemeläinen 


 • Liikettä, liikemalleja, liikkumistilanteita, rytmiä, koordinaatiota ja kommunikaatiota liikkeessä. 

 • Muotoja ja muodottomuutta, virtausta ja moniulotteisuutta. Oppimista ja opettamista. Turhautumista ja riemua.


Epäsäännöllisyys, haastavuus ja paine ovat tärkeitä tekijöitä monimutkaisten järjestelmien kehittymisessä. Ongelmanratkaisun ja sopeutumiskyvyn kannalta välttämättömiä ominaisuuksia ovat myös improvisaatio, mielikuvitus ja luovuus. Pohdimme ja perehdymme siihen, miten kehittää liikelaadullisten ominaisuuksien mukautumiskykyä, strategisia valintoja sekä luovuutta muuttuvissa ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa ja ympäristöissä.


Monipuolisten ja epäsäännöllisten harjoitteiden ja liikkumistilanteiden avulla pyrimme haastamaan erilaisia oppimisstrategioita, jalostamaan uusia liike- ja toimintamalleja ja edistämään koko kehon yhteistoimintaa ja nivelten välistä kommunikointia. Pyrimme myös kehittämään voimantuotollisia ja -siirrollisia ominaisuuksia, rakentamaan kehon eri alueiden liikkuvuutta ja toimintakapasiteettia hallitusti ja koordinoidusti sekä ymmärtämään koordinaation ja rytmiikan merkitystä laajemmassa mittakaavassa liikkumisen ja koko kehon yhteistoiminnan taustalla. 


OSA 3 (VUOSI 2021)


Pääkouluttaja Mikko Paunonen

Vieraileva tähtikouluttaja Ari-Pekka Lindberg


 • Kehon hierarkinen järjestys apuna ymmärtämään suorituskyvyn ja terveyden kokonaisuutta.

 • Aivojen rakenne ja toiminta liikkeen tuottamisessa

 • Eri aistijärjestelmien integraatio sekä testaus käytännössä - nk. "sensory mapping"

 • Urheiluneurologia apuna liikkeen laadun parantamisessa 


Kuinka saat 20% lisää suorituskykyä lisää vain muutamassa minuutissa? Koulutuksessa käydään läpi syvällisesti käytännön harjoitteita ja testejä joiden avulla kehität liikkeen laatua, suorituskykyä ja palautumista. 


OSA 4 (VUOSI 2021)


Pääkouluttaja Jukka Rajala

Vieraileva tähtikouluttaja julkaistaan piakkoin! 


Flow-harjoittelu osana uuden oppimista - kohti kompleksisempaa kokonaisuutta uusien taitojen integraation ja improvisaation avulla


Taloudellinen ja tehokas liikkuminen edellyttää voiman ja liikkuvuuden lisäksi kykyä hallita omaa kehoa muuttuvassa ympäristössä. Asento - ja liikehallinta syntyy oikea-aikaisesti toteutetusta työskentelystä jossa rentous ja jännitys toimivat käsi kädessä. Sulava liike syntyy opittujen taitojen yhdistyessä uusiin taitoihin. Kun hermoston kaikki alueet toimivat keskenään katkeamattomasti, viestit, niiden tulkinta ja käskyt toimivat ennennäkemättömällä nopeudella, sekä tarkkuudella.

Haastamalla itseään monipuolisella ja usein novellilla liikkeellä, meistä tulee liikkujina viisaampia! 


 • Implisiittinen oppiminen

 • virheiden hyödyntäminen oppimisessa

 • toistoja ilman saman toistamista

 • Flow - haasteiden ja kykyjen tasapainotila

KOULUTUKSEN HINTA 2190€ (early bird -hinta 1950€ voimassa 15.3. saakka) 

sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedustelut alla olevan linkin kautta. Maksu jaetaan varausmaksun (250€) lisäksi neljään osaan, jotka laskutetaan noin 2 viikkoa ennen kutakin koulutusviikonloppua. Koulutuksen voi maksaa myös yhdessä osassa, tai kuukausittain(12 osassa). 

Koulutusviikonloput järjestetään Helsingissä, Koskelantie 9 (Movement Center)

Tervetuloa mukaan! 

p.s. Vierailevat tähtivalmentajat julkaistaan piakkoin. Nimilista on aivan mieletön! :) 

MOVEMENT FLOW 

Movement System

Video on lyhyt kooste Movement Flow -koulutuksesta.